Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwek˧˥kʰwḛt˩˧kʰwet˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwek˩˩xwḛk˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ

sửa

khuếch

  1. " Khuếch khoác" nói tắt.
    Tính hay nói khuếch.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa