Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwek˧˥kʰwḛt˩˧kʰwet˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwek˩˩xwḛk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

khuếch

  1. " Khuếch khoác" nói tắt.
    Tính hay nói khuếch.

Dịch sửa

Tham khảo sửa