Tra từ bắt đầu bởi
Phồn thể
Shinjitai
Giản thể

Chữ Hán phồn thể sửa

U+6F22, 漢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F22

[U+6F21]
CJK Unified Ideographs
[U+6F23]
 
U+FA47, 漢
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA47

[U+FA46]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA48]
U+FA9A, 漢
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9A

[U+FA99]
CJK Compatibility Ideographs
[U+FA9B]

Từ nguyên sửa

Sự tiến hóa của chữ
Xuân Thu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Kim văn Kim văn Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
       

Invalid params in call to Bản mẫu:Han etym: bronze=漢-bronze-warring.svg

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ riêng sửa

  1. Sông Hán.
  2. Người Hán.
  3. Tiếng Trung Quốc.
    - chữ Hán

Dịch sửa

sông Hán
người Hán
tiếng Trung Quốc

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

hán, hắn, hớn, hàn, háng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːn˧˥ han˧˥ həːn˧˥ ha̤ːn˨˩ haːŋ˧˥ha̰ːŋ˩˧ ha̰ŋ˩˧ hə̰ːŋ˩˧ haːŋ˧˧ ha̰ːŋ˩˧haːŋ˧˥ haŋ˧˥ həːŋ˧˥ haːŋ˨˩ haːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːn˩˩ han˩˩ həːn˩˩ haːn˧˧ haːŋ˩˩ha̰ːn˩˧ ha̰n˩˧ hə̰ːn˩˧ haːn˧˧ ha̰ːŋ˩˧