Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɪŋ.ɡəl/

Danh từ sửa

ingle /ˈɪŋ.ɡəl/

  1. Lửa (cháy trong) lò sưởi.
  2. Lò sưởi.

Tham khảo sửa