Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰ʔn˨˩fə̰ŋ˨˨fəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˨˨fə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phận

  1. Cương vị, địa vị.
    Biết thân biết phận.
  2. "Số phận" nói tắt.
    Phận bạc như vôi.

Tham khảo sửa