Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̤jŋ˨˩ɣan˧˧ɣan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gành

  1. Xem Ghềnh

Tham khảo sửa