Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
homosexual

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

homosexual (không so sánh được) /ˌhoʊ.mə.ˈsɛk.ʃə.wəl/

  1. Đồng tính luyến ái, thích người cùng giới (chủ yếu hoặc hoàn toàn).
  2. Thuộc về, hay liên quan đến, tình dục đồng giới.
  3. Dành cho người đồng tính (câu lạc bộ, quán bar, vũ trường...).

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi