Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɪk.ˈsprɛ.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

expression /ɪk.ˈsprɛ.ʃən/

 1. Sự vắt, sự ép, sự bóp.
 2. Sự biểu lộ (tình cảm... ), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật... ); sự diễn đạt (ý nghĩ... ).
  to read with expression — đọc diễn cảm
  to give expression to one's feelings — biểu lộ tình cảm
 3. Nét, vẻ (mặt... ); giọng (nói... ).
 4. Thành ngữ, từ ngữ.
 5. (Toán học) Biểu thức.
 6. (Y học) Sự ấn (cho thai ra).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɛk.spʁɛ.sjɔ̃/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
expression
/ɛk.spʁɛ.sjɔ̃/
expressions
/ɛk.spʁe.sjɔ̃/

expression gc /ɛk.spʁɛ.sjɔ̃/

 1. Sự phát biểu, sự biểu lộ; sự biểu hiện.
  Expression de la joie — sự biểu lộ vui mừng
 2. Vẻ, sắc mặt.
  Expression sévère — vẻ nghiêm
 3. Ý vị.
  Chanter avec expression — hát có ý vị
 4. Từ ngữ; thành ngữ.
 5. (Toán học) Biểu thức.
  Expression algébrique — biểu thức đại số
  Expression imaginaire — biểu thức ảo
  Expression complexe — biểu thức phức hợp
  Expression équivalente — biểu thức tương đương
  Expression réductible — biểu thức rút gọn được, biểu thức khả qui
  Expression irréductible — biểu thức không rút gọn được, biểu thức bất khả qui
  Expression rationnelle — biểu thức hữu tỉ
  Expression irrationnelle — biểu thức vô tỉ
  Expression numérique — biểu thức bằng số
 6. (Y học) Sự nặn.
  Expression placentaire — sự nặn nhau
  au-dessus de toute expression — không lời nào nói hết được; hết sức
  réduire à sa plus simple expression — rút lại dưới hình thức đơn giản nhất

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi