Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːt˧˥ ɓiə̰w˧˩˧fa̰ːk˩˧ ɓiəw˧˩˨faːk˧˥ ɓiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːt˩˩ ɓiəw˧˩fa̰ːt˩˧ ɓiə̰ʔw˧˩

Động từ sửa

phát biểu

  1. Nói lên, nêu lên ý kiến, quan niệm, tình cảm của mình về vấn đề gì đó.
    Phát biểu ý kiến.
    Phát biểu cảm tưởng.
    Phát biểu trên báo chí.

Dịch sửa

Tham khảo sửa