Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ ŋɨʔɨ˧˥tʰan˧˧ ŋɨ˧˩˨tʰan˨˩ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ ŋɨ̰˩˧tʰajŋ˧˧ ŋɨ˧˩tʰajŋ˧˧ ŋɨ̰˨˨

Danh từ

sửa

thành ngữ

  1. nhóm từ cố định đi với nhau để nói lên một ý gì
    "Đứng mũi chịu sào" là một thành ngữ

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa