Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɛp˧˥fɛ̰p˩˧fɛp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɛp˩˩fɛ̰p˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

phép

 1. Lề lối qui định hành động của mọi người trong tập thể.
  Phép vua thua lệ làng. (tục ngữ)
 2. Sự đồng ý của cấp trên.
  Được phép nghỉ hai ngày.
 3. Cách thức tiến hành một việc gì Phép đo lường; Phép tính.
 4. Lễ độ.
  Ăn nói phải có phép.
  Người học sinh có phép đối với cô giáo.
 5. Sự thực hiện một cách mầu nhiệm, theo mê tín.
  Phép tàng hình.
  Hoá phép.

Dịch sửa

Tham khảo sửa