Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

danh từ
nội động từ

Danh từSửa đổi

conflict (số nhiều conflicts) /ˈkɑːn.ˌflɪkt/

 1. Sự xung đột, sự tranh giành, sự va chạm.
  to be in conflict with someone — xung đột với ai
 2. Cuộc xung đột.
 3. Sự đối lập, sự mâu thuẫn.
  conflict of interest — mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn về quyền lợi

Nội động từSửa đổi

conflict nội động từ /ˌkən.ˈflɪkt/

 1. Xung đột, va chạm.
 2. Đối lập, chống lại, mâu thuẫn, trái với.
  the interests of capital conflict with those of labour — quyền lợi của tư bản mâu thuẫn với quyền lợi của công nhân

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi