Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈtæk]

Danh từSửa đổi

attack /ə.ˈtæk/

 1. Sự tấn công, sự công kích.
  to make an attack on enemy positions — tấn công các vị trí địch
 2. Cơn (bệnh).
  an attack of fever — cơn sốt
  a heart attack — cơn đau tim

Ngoại động từSửa đổi

attack ngoại động từ /ə.ˈtæk/

 1. Tấn công, công kích.
 2. Bắt đầu, bắt tay vào, lao vào (công việc).
  to attack a task — bắt tay vào việc, lao vào việc
 3. Ăn mòn (axit).
  strong acids attack metals — axit mạnh ăn mòn kim loại
 4. Nhiễm vào (bệnh tật).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

attack nội động từ /ə.ˈtæk/

 1. Tấn công, bắt đầu chiến sự.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi