Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəːn˧˧kəːŋ˧˥kəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəːn˧˥kəːn˧˥˧

Danh từ sửa

  1. Từ đứng trước và dùng để gọi một hiện tượng xuất hiện một cách đột ngột, trong một thời gian ngắn và có thể tái diễn theo chu kì.
    Cơn mưa, cơn bão, cơn đau, cơn sốt.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

cơn

  1. (Cổ Liêm) cây.