Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Nội động từSửa đổi

abstain nội động từ /əb.ˈsteɪn/

  1. Kiêng, kiêng khem, tiết chế.
    to abstain from alcohol — kiêng rượu
  2. Kiêng rượu.
  3. (Tôn giáo) Ăn chay ((cũng) to abstain from meat).
  4. tránh một cái gì đó; từ bỏ một điều gì
  5. (Chính trị) tránh tham gia bầu cử, biểu quyết

Danh từSửa đổi

  1. abstainer
  2. Abstentionism

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi