Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈwən.dɜː]

Danh từSửa đổi

wonder /ˈwən.dɜː/

 1. Vật kỳ diệu, kỳ quan, vật phi thường; điều kỳ lạ, điều kỳ diệu; kỳ công.
  the seven wonders of the world — bảy kỳ quan trên thế giới
  a wonder of architecture — một kỳ công về kiến trúc
  to work wonders — làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
  for a wonder — một cách kỳ diệu, thật là kỳ lạ
 2. Người kỳ diệu, thần đồng.
  a musical wonder — một thần đồng về nhạc
 3. Sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc.
  that is no wonder — tất nhiên, dĩ nhiên, không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên
  to fill someone with wonder — làm cho ai kinh ngạc

Thành ngữSửa đổi

 • a nine days' wonder: Xem Nine.

Động từSửa đổi

wonder /ˈwən.dɜː/

 1. Ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc.
  I dont't wonder at it — điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên
  I wonder that you never heard of it — tôi lấy làm lạ rằng anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó
  that's not to be wondered at — không có gì đáng kinh ngạc cả
 2. Muốn biết, tự hỏi.
  I wonder who he is? — tôi tự hỏi nó là ai?
  I wonder whether you can tell me — tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo cho tôi biết không

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi