Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /jʊ.ˈnɑɪt/

  Hoa Kỳ  [jʊ.ˈnɑɪt]

Động từSửa đổi

unite /jʊ.ˈnɑɪt/

 1. Nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại.
  to unite one town with another — hợp nhất hai thành phố
  to unite bricks with cement — kết những viên gạch lại bằng xi măng
 2. Liên kết, liên hiệp, đoàn kết.
  workers of the world, unite! — vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!
  les us unite to fight our common enemy — chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung
 3. Kết thân, kết hôn.
 4. Hoà hợp.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi