Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ hiə̰ʔp˨˩liəŋ˧˥ hiə̰p˨˨liəŋ˧˧ hiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ hiəp˨˨liən˧˥ hiə̰p˨˨liən˧˥˧ hiə̰p˨˨

Động từ

sửa

liên hiệp

  1. (Hoặc d.; thường dùng trong các tổ hợp dùng làm tên gọi của các tổ chức) . Kết hợp những tổ chức hay thành phần xã hội khác nhau vào một tổ chức, nhằm thực hiện mục đích chung nào đó. Chính phủ liên hiệp. Hội liên hiệp phụ nữ. Liên hiệp các xí nghiệp dệt.

Tham khảo

sửa