Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuən˨˩tʰuəŋ˧˧tʰuəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thuồn

  1. Nhét dần vào.
    Thuồn quần áo vào tay nải.
  2. Trao lén lút cho nhau.
    Thuồn của ăn cắp cho nhau.

Tham khảo sửa