Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

traîner ngoại động từ /tʁe.ne/

 1. Kéo, lôi.
  Traîner une charrette — kéo một xe bò
 2. Kéo theo, mang theo.
  Elle traîne toute sa famille avec elle — chị ấy kéo cả gia đình theo mình
  Il traînait un livre dans ses valises — anh ấy mang theo một quyển sách để trong va-li
  La guerre traîne à sa suite bien des calamités — chiến tranh kéo theo nhiều tai họa
 3. Lôi kéo, lôi cuốn.
  Traîner tous les cœurs après soi — lôi cuốn mọi tấm lòng theo mình
 4. Kéo lê.
  Traîner les pieds — kéo lê chân
  Traîner une vie misérable — kéo lê một cuộc sống khổ cực
 5. Kéo dài.
  Traîner sa voix — kéo dài giọng nói
  traîner à la barre — đưa ra trước tòa án
  traîner dans la boue — làm nhục, sỉ nhục
  traîner en longueur — xem longueur
  traîner sa chaîne — kéo lê cuộc đời đau khổ
  traîner ses guêtres — xem guêtre

Nội động từSửa đổi

traîner nội động từ /tʁe.ne/

 1. Lẽo đẽo theo sau.
  Coureur qui traîne — người chạy đua lẽo đẽo theo sau
 2. Kéo thành vệt dài.
  Lueurs rouges qui traînent à l’horizon — những ánh hồng kéo thành vệt dài ở chân trời
 3. Quét đất lòng thòng.
  Robe qui traînait — áo dài quét đất
  Des vêtements en loques qui traînent — những quần áo rách lòng thòng
 4. Kéo dài.
  Procès qui traîne trop longtemps — vụ án kéo dài lâu quá
  Une voix qui traîne — giọng nói kéo dài
 5. Đi lang thang.
  Il traîne dans les rues — nó đi lang thang ngoài phố
 6. Ốm yếu khật khừ.
  Il y a longtemps qu’il traîne — anh ấy ốm yếu khật khừ từ lâu rồi
 7. Buông vung bỏ vãi; nhan nhản.
  Des ustensiles qui traînaient partout — những dụng cụ buông vung bỏ vãi khắp nơi
  Cela traîne partout — cái đó nhan nhãn khắp nơi

Tham khảoSửa đổi