Tiếng Anh sửa

 
Several tools in a toolbox

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ[[File:|noicon]]

Danh từ sửa

tool /ˈtuːl/

 1. Dụng cụ, đồ dùng.
  gardener's tools — dụng cụ của người làm vườn
 2. (Nghĩa bóng) Công cụ; lợi khí; tay sai.
  a tool of new colonialism — một công cụ của chủ nghĩa thực dân mới
  to make a tool of someone — lợi dụng ai, sử dụng ai làm tay sai

Thành ngữ sửa

 • a bad workman quarrels with his tools: Xem Quarrel

Ngoại động từ sửa

tool ngoại động từ /ˈtuːl/

 1. Chế tạo thành dụng cụ.
 2. Rập hình trang trí (vào gáy sách... ).
 3. Chạm.
 4. (Thông tục) Lái (xe) một cách phóng khoáng.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa