Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwiən˧˧tʰwiəŋ˧˥tʰwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwiən˧˥tʰwiən˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thuyên

  1. "Thuyên giảm" nói tắt.
    Bệnh đã thuyên được ít nhiều.
  2. "Thuyên chuyển" nói tắt.
    Thuyên quan lại.

Dịch sửa

Tham khảo sửa