Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwiən˧˧tʰwiəŋ˧˥tʰwiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwiən˧˥tʰwiən˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

thuyên

  1. "Thuyên giảm" nói tắt.
    Bệnh đã thuyên được ít nhiều.
  2. "Thuyên chuyển" nói tắt.
    Thuyên quan lại.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi