Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swiəʔən˧˥ʂwiəŋ˧˩˨ʂwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwiə̰n˩˧ʂwiən˧˩ʂwiə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

suyễn

  1. Hen.
    Lên cơn suyễn.
    Suyễn đàm.
    Suyễn hen.

Tham khảo sửa