Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwə̤n˨˩ zɨəʔəŋ˧˥tʰwəŋ˧˧ jɨəŋ˧˩˨tʰwəŋ˨˩ jɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwən˧˧ ɟɨə̰ŋ˩˧tʰwən˧˧ ɟɨəŋ˧˩tʰwən˧˧ ɟɨə̰ŋ˨˨

Định nghĩa sửa

thuần dưỡng

  1. Nuôi súc vật hoang dạidạy cho chúng mất hoặc giảm tính hung dữ, để cả loài hoặc một số con có thể sống gần người, hoạt động theo ý muốn của người sử dụng chúng vào mục đích lao động hay giải trí của mình.
    Ngựa đã được thuần dưỡng vào khoảng hai mươi thế kỷ trước công nguyên.
    Đoàn xiếc thuần dưỡng được báo và ngựa vằn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa