Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧ ɲaʔa˧˥tʰan˧˥ ɲaː˧˩˨tʰan˧˧ ɲaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥ ɲa̰ː˩˧tʰajŋ˧˥ ɲaː˧˩tʰajŋ˧˥˧ ɲa̰ː˨˨

Định nghĩa sửa

thanh nhã

  1. Thanh taonhã nhặn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa