Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰ʔp˨˩ ɗwa̤ːn˨˩tə̰p˨˨ ɗwaːŋ˧˧təp˨˩˨ ɗwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təp˨˨ ɗwan˧˧tə̰p˨˨ ɗwan˧˧

Danh từ sửa

tập đoàn

 1. Tập hợp những ngườichung những quyền lợi kinh tế, xã hội hoặc có cùng một xu hướng chính trị, đối lập với những tập hợp người khác.
  Tập đoàn thống trị.
  Tập đoàn tư bản tài chính.
 2. Tập hợp những người có cùng một nghề làm ăn chung với nhau, với quy mô nhỏ.
  Tập đoàn đánh cá.
  Tập đoàn sản xuất.
 3. Tập hợp nhiều sinh vật cùng loại sống quây quần bên nhau.
  Tập đoàn san hô.
  Tập đoàn châu chấu.

Tính từ sửa

tập đoàn

 1. (Id.) . Tập thể. Làm ăn.
  Tát nước tập đoàn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa