Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lṳm˨˩lum˧˧lum˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lum˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lùm

  1. Bụi cây.
    Ngồi dưới bóng lùm tre.
  2. Ph. Nói cái gì đầyngọn.
    Đĩa xôi đầy lùm.

Tham khảo

sửa