Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈsɛn.tə.mənt/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

sentiment /ˈsɛn.tə.mənt/

 1. Tình, tình cảm.
  the sentiment of pity — tính thương hại
  animated by noble sentiments — xuất phát từ những tình cảm cao thượng
 2. Cảm nghĩ, ý kiến.
  these are my sentiments — đó là những ý kiến của tôi
 3. Tính chất truyền cảm (trong nghệ thuật).
 4. Cảm tính.
 5. Sự đa cảm, sự thương cảm; tính uỷ mị.
 6. Câu nói chúc tụng xã giao.
 7. Ẩn ý, ngụ ý.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /sɑ̃.ti.mɑ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
sentiment
/sɑ̃.ti.mɑ̃/
sentiments
/sɑ̃.ti.mɑ̃/

sentiment /sɑ̃.ti.mɑ̃/

 1. Tình cảm.
  Avoir de nobles sentiments — có những tình cảm cao đẹp
 2. Cảm tính.
  Agir trop par sentiment — hành động quá nặng nề về cảm tính
 3. Cảm tưởng.
  J'ai le sentiment que c’est ainsi — tôi cảm tưởng rằng sự việc ấy là như vậy
 4. Ý thức; tinh thần.
  Le sentiment du devoir — tinh thần nghĩa vụ
 5. (Săn bắn) Mùi, hơi (con thịt).
 6. (Từ cũ nghĩa cũ) ý kiến.
  Exposer son sentiment sur un problème — trình bày ý kiến của mình về một vấn đề
 7. (Từ cũ nghĩa cũ) Cảm giác.
  Elle était sans sentiment et presque sans vie — chị ta đã mất hết cảm giác và hầu như chết rồi

Tham khảo

sửa