Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəw˧˧ nɔj˧˥kəw˧˥ nɔ̰j˩˧kəw˧˧ nɔj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˥ nɔj˩˩kəw˧˥˧ nɔ̰j˩˧

Danh từ sửa

câu nói

  1. là một câu được ai đó nói ra


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)