Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ːm˧˩˧ tïŋ˧˥kaːm˧˩˨ tḭ̈n˩˧kaːm˨˩˦ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˩ tïŋ˩˩ka̰ːʔm˧˩ tḭ̈ŋ˩˧

Danh từ sửa

cảm tính

  1. Xem tính tình
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)