Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwəj˧˥kʰwə̰j˩˧kʰwəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwəj˩˩xwə̰j˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

khuấy

  1. Làm cho vẩn đục lên.
    Khuấy bùn.
  2. Làm cho náo động.
    Khuấy dư luận.
  3. Rối. - Làm huyên náo, mất trật tự.
    Khuấy rối hàng phố.

Tham khảo Sửa đổi