Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈreɪ.vən/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

raven /ˈreɪ.vən/

 1. (Động vật học) Con quạ.

Tính từSửa đổi

raven /ˈreɪ.vən/

 1. Đen như qụa, đen nhánh.
  raven hair — tóc đen nhánh

Động từSửa đổi

raven /ˈreɪ.vən/

 1. Cắn xé (mồi); ăn ngấu nghiến, ăn phàm.
 2. Cướp, giật.
 3. (+ after) Tìm kiếm (mồi).
  to raven after prey — đi kiếm mồi
 4. (+ for) Thèm khát, thèm thuồng.
  to raven for something — thèm khát cái gì

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi