Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ːʔ˨˩kwa̰ː˨˨waː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˨˨kwa̰ː˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

quạ

  1. Chim lông đen, cánh dài, mỏ dài, hay bắt gà con.

Tham khảo sửa