Tiếng AnhSửa đổi

 
queue

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

queue /ˈkjuː/

  1. Đuôi sam.
  2. Hàng (người, xe ô tô ở ngã tư khi có đèn đỏ... ) xếp nối đuôi.
    to stand in a queue — xếp hàng nối đuôi nhau

Nội động từSửa đổi

queue nội động từ /ˈkjuː/

  1. ((Thường) + up) Xếp hàng nối đuôi nhau.
    to queue up for a tram — xếp hàng nối đuôi nhau để lên xe điện

Ngoại động từSửa đổi

queue ngoại động từ /ˈkjuː/

  1. Tết (tóc thành đuôi sam).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi