Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːj˧˥ tawk˧˥ma̰ːj˩˧ ta̰wk˩˧maːj˧˥ tawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːj˩˩ tawk˩˩ma̰ːj˩˧ ta̰wk˩˧

Danh từ

sửa

mái tóc

  1. Toàn thể tóc trên đầu, nói chung.
    Sửa lại mái tóc.
    Mái tóc điểm sương.

Tham khảo

sửa