Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Sườn đồi.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

bỡ, bờ, phơ, vừa, va, pha, da

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓəʔə˧˥ ɓə̤ː˨˩ fəː˧˧ vɨ̤ə˨˩ vaː˧˧ faː˧˧ zaː˧˧ɓəː˧˩˨ ɓəː˧˧ fəː˧˥ jɨə˧˧ jaː˧˥ faː˧˥ jaː˧˥ɓəː˨˩˦ ɓəː˨˩ fəː˧˧ jɨə˨˩ jaː˧˧ faː˧˧ jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓə̰ː˩˧ ɓəː˧˧ fəː˧˥ vɨə˧˧ vaː˧˥ faː˧˥ ɟaː˧˥ɓəː˧˩ ɓəː˧˧ fəː˧˥ vɨə˧˧ vaː˧˥ faː˧˥ ɟaː˧˥ɓə̰ː˨˨ ɓəː˧˧ fəː˧˥˧ vɨə˧˧ vaː˧˥˧ faː˧˥˧ ɟaː˧˥˧