Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fo˧˧fo˧˥fo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fo˧˥fo˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

phô

  1. Bày ra để khoe.
    Phô quần áo mới.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa