Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fo˧˧fo˧˥fo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fo˧˥fo˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phô

  1. Bày ra để khoe.
    Phô quần áo mới.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa