Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˥ɲɨ̰˩˧ɲɨ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˩˩ɲɨ̰˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

nhứ

  1. Dử đùa.
    Lấy kẹo nhứ trẻ.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Nùng Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nhứ

  1. (Nùng Inh) cỏ.

Tham khảo Sửa đổi