Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˥ɲɨ̰˩˧ɲɨ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˩˩ɲɨ̰˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhứ

  1. Dử đùa.
    Lấy kẹo nhứ trẻ.

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

nhứ

  1. (Nùng Inh) cỏ.

Tham khảo sửa