Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ːj˧˩˧ɲəːj˧˩˨ɲəːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəːj˧˩ɲə̰ːʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhởi

  1. Nói trẻ con chơi đùa.

Tham khảo sửa