Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɛn˧˧ ɗṵj˧˩˧ɗɛŋ˧˥ ɗuj˧˩˨ɗɛŋ˧˧ ɗuj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɛn˧˥ ɗuj˧˩ɗɛn˧˥˧ ɗṵʔj˧˩

Danh từSửa đổi

đen đủi

  1. Không gặp điều may mắn, tốt lành.
    Thật là đen đủi!
    Một ngày đen đủi.
  2. (Nói khái quát) đen có vẻ xấu.
    Bàn tay đen đủi.

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi