Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miəʔəw˧˥miəw˧˩˨miəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miə̰w˩˧miəw˧˩miə̰w˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

miễu

  1. Miếu nhỏ.

Tham khảo sửa