Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛʔɛw˧˥lɛw˧˩˨lɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛ̰w˩˧lɛw˧˩lɛ̰w˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

lẽo

  1. Không thẳng, khi chẻ hay cắt.
    Củi lẽo thớ khó chẻ.
    Cắt lẽo miếng vải.

Tham khảo Sửa đổi