Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛʔɛw˧˥lɛw˧˩˨lɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛ̰w˩˧lɛw˧˩lɛ̰w˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lẽo

  1. Không thẳng, khi chẻ hay cắt.
    Củi lẽo thớ khó chẻ.
    Cắt lẽo miếng vải.

Tham khảo sửa