Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4E86, 了
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E86

[U+4E85]
CJK Unified Ideographs
[U+4E87]
U+F9BA, 了
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BA

[U+F9B9]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9BB]

Tra cứu sửa

Bút thuận
 

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Động từ sửa

  1. kết thúc, kết liễu.

Phó từ sửa

  1. xong
    – xong việc

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

tréo, kiết, lẽo, lếu, liễu, líu, lẻo, léo, lểu

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛw˧˥ kiət˧˥ lɛʔɛw˧˥ lew˧˥ liəʔəw˧˥ liw˧˥ lɛ̰w˧˩˧ lḛw˧˩˧tʂɛ̰w˩˧ kiə̰k˩˧ lɛw˧˩˨ lḛw˩˧ liəw˧˩˨ lḭw˩˧ lɛw˧˩˨ lew˧˩˨tʂɛw˧˥ kiək˧˥ lɛw˨˩˦ lew˧˥ liəw˨˩˦ liw˧˥ lɛw˨˩˦ lew˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɛw˩˩ kiət˩˩ lɛ̰w˩˧ lew˩˩ liə̰w˩˧ liw˩˩ lɛw˧˩ lew˧˩tʂɛw˩˩ kiət˩˩ lɛw˧˩ lew˩˩ liəw˧˩ liw˩˩ lɛw˧˩ lew˧˩tʂɛ̰w˩˧ kiə̰t˩˧ lɛ̰w˨˨ lḛw˩˧ liə̰w˨˨ lḭw˩˧ lɛ̰ʔw˧˩ lḛʔw˧˩