Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liw˧˥lḭw˩˧liw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liw˩˩lḭw˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

líu

  1. Nói lưỡi co lại, không nói rõ được.

Tham khảo sửa