Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛw˧˥tʂɛ̰w˩˧tʂɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɛw˩˩tʂɛ̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tréo

  1. Nói chồng lệch lên nhau.
    Vắt tréo chân.

Dịch sửa

Tham khảo sửa