Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lew˧˥lḛw˩˧lew˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lew˩˩lḛw˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lếu

  1. Hỗn láo, xằng bậy.
    Chỉ nói lếu thôi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa