Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lew˧˥lḛw˩˧lew˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lew˩˩lḛw˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

lếu

  1. Hỗn láo, xằng bậy.
    Chỉ nói lếu thôi.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi