Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nhà chứa

  1. Nhà (nơi) tổ chức cho gái mãi dâm hành nghề.