Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤jŋ˨˩hwan˧˧hwan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaŋ˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hoành

  1. "Hoàng phi" nói tắt.
    Bức hoành.
  2. Cây tre hoặc đoạn gỗ dàimái nhà để đóng rui lợp mái.

Tính từ sửa

hoành

  1. Ngang.
    Cái bàn này hoành hai thước ta.

Tham khảo sửa