Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵʔ˨˩tʰṵ˨˨tʰu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˨˨tʰṵ˨˨

Danh từ sửa

thụ

  1. (Nghĩa chỉ trong từ ghép Hán-Việt) Cây.
    Cổ thụ.

Động từ sửa

thụ

  1. (Nghĩa chỉ trong từ ghép) Nhận lấy.
    Thụ hưởng.
    Hưởng thụ.