Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vajk˧˥ja̰t˩˧jat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vajk˩˩va̰jk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

vách

 1. Tấm dừng bằng tre hay nứa trát đất trộn rơm, để che chắn nhà tranh.
  Nhà rách vách nứa. (tục ngữ)
  Dừng mạch, vách tai. (tục ngữ)
 2. Vật ngăn cách.
  Vách núi.
  Vách hầm.
  Vách ngăn mũi.

Tham khảo sửa