Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːʔj˨˩ja̰ːj˨˨jaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˨˨ɟa̰ːj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

giại

  1. Đồ bằng tre hay gỗ đặthiên để che nắng gió.
  2. Bãi đất thường dùng làm nghĩa địa.

Tham khảo sửa